Giải pháp cho gạch chuyên dụng

Keo dán gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm Weber đều có những tính năng cụ thể. Các tính năng này phù hợp với đặc điểm của từng loại gạch, từng khu vực ốp lát; đó là các loại gạch khổ lớn và ít hút nước gạch như Granite, Porcelain, Marble, gạch mosaic, gạch kính lấy sáng... Hãy lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình bằng cách click chuột xuống những gợi ý bên dưới.

giải pháp cho gạch chuyên dụng khổ lớn

Ốp lát gạch khổ lớn và ít hút nước như Granite, Porcelain, Marble

Xem thêm chi tiết tại đây. 

giải pháp cho gạch chuyên dụng ngoài trời

Ốp lát gạch ngoài trời

Xem thêm chi tiết tại đây.

giải pháp cho gạch chuyên dụng - gạch kính

Ốp lát cho gạch kính lấy sáng

Xem thêm chi tiết tại đây.

giải pháp cho gạch chuyên dụng dùng để trang trí

Ốp lát gạch trang trí

Xem thêm chi tiết tại đây.