KEO CHÀ RON/CHÍT MẠCH WEBER

webercolor classic

webercolor classic: Keo chà ron dành cho khu vực và gạch THÔNG DỤNG

weber.color power

webercolor power: Keo chà ron 3 BẢO VỆ: Chống nấm mốc, rêu đen và vi khuẩn

weber.color plus

webercolor plus: Keo chà ron chống nấm mốc chuyên dùng cho ĐƯỜNG RON RẤT LỚN 5-20MM, thích hợp cho gạch kính lấy sáng

weber.color slim

webercolor slim: Keo chà ron chống nấm mốc chuyên dùng cho ĐƯỜNG RON SIÊU NHỎ từ 0.2-3mm

weber.color mosaic

webercolor mosaic: Keo dán gạch và chà ron 2 TRONG 1 chuyên dùng cho GẠCH MOSAIC

weber.color HR

webercolor HR: Keo chà ron 2 thành phần gốc xi măng chuyên dùng cho HỒ BƠI, PHÒNG XÔNG HƠI

weber.color outside

webercolor outside: Keo chà ron có ĐỘ ĐÀN HỒI CAO, chịu được TẢI TRỌNG NẶNG, thích hợp cho khu vực ngoài trời

webercolor no stain: Keo chà ron CHỐNG Ố TRẮNG & ĐỔ MUỐI, chuyên dùng cho khu vực NGOÀI TRỜI hoặc khu vực chịu ĐỘ ẨM CAO

webercolor poxy: Keo dán gạch & chà ron 2 TRONG 1 GỐC EPOXY SIÊU BỀN