VỮA CHỐNG THẤM WEBER

weber.dry tex

weberdry tex

weberdry tex: Sản phẩm chống thấm gốc xi măng chuyên dùng cho công trình ngầm và hồ bơi

weber.dry top

weberdry top

weberdry top: Sản phẩm chống thấm 2 thành phần đàn hồi thích hợp cho hồ bơi và khu vực ẩm ướt

weber.dry seal

weberdry seal

weberdry seal:  Sản phẩm chống thấm gốc acrylic đã được pha trộn sẵn với tính năng siêu đàn hồi, chuyên dùng cho mái bằng, mái ngói, tầng mái, mối nối và tường