Bay răng cưa (V5)

bay răng cưa V5

Sử dụng để dán gạch mosaic hoặc gạch có kích thước nhỏ (100 cm2/viên gạch)

Sản phẩm này phù hợp cho các khu vực sau *