Weber - Keo dán gạch bán chạy số 1 Việt Nam

weber bán chạy số 1
👍 WEBER TỰ HÀO LÀ NHÃN HIỆU KEO DÁN GẠCH BÁN CHẠY SỐ 1 VIỆT NAM (*)
 
Với sự tin dùng của thị trường ốp lát, đây như một minh chứng cho sự cam kết tiên phong phát triển sản phẩm với đội ngũ Weber luôn nghiên cứu kế thừa và phát huy thành tựu của tập đoàn hàng đầu thế giới về keo dán gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm đến từ Pháp.
 
* Theo báo cáo đo lường tại điểm bán do Amomins thực hiện tháng 03/2023 với mẫu số là 972 trên toàn quốc.