Định Mức Keo Dán Gạch Weber Khi Thi Công Ốp Lát | Weber

Quy trình tính định mức sử dụng

1. Chọn sản phẩm cần tính định mức tiêu thụ

Ví dụ: Để xác định định mức tiêu thụ của keo dán gạch weber.tai fix

2. Tìm mục "Định mức sử dụng"

3. Chọn loại theo khối lượng và điền vào chỗ trống tổng chiều dài công trình muốn thi công

4. Bấm vào ô Định mức để biết được tổng định mức cần sử dụng cho công trình

5. Xem kết quả