Bay răng cưa (C20) 20x8 mm

Bay răng cưa C20

Sử dụng để dán gạch có kích thước lớn