Bay răng cưa (U10) 10x10mm

Release date
bay răng cưa Weber U10

Dụng cụ để dán gạch kích thước trung bình đến lớn như 50x50cm, 60x60cm, 80x80cm, 100x100cm.