Bay răng cưa (U6) 6x6 mm

Bay răng cưa U6

Sử dụng để dán gạch có kích thước nhỏ đến trung bình (100-400 cm2/viên gạch)