Bay răng cưa (U9) 9x9 mm

Bay răng cưa U9

Sử dụng để dán gạch có kích thước vừa và lớn (400-1600 cm2/viên gạch)