Ke ron

Ke ron Weber

Ke ron - Dụng cụ hỗ trợ trong quá trình thi công chà ron với sản phẩm Weber.

Có 3 loại ke ron:

 - Ke ron 1 mm (1 gói gồm 12 túi x 100 thanh ke ron)

 - Ke ron 2 mm (1 gói gồm 12 túi x 100 thanh ke ron)

 - Ke ron 3 mm (1 gói gồm 12 túi x 100 thanh ke ron)