webercolor plus

webercolor plus

Đóng gói: 1kg/gói

Ứng dụng: 

  • Chuyên dùng cho gạch tàu, gạch kính lấy sáng
  • Cho khu vực nội và ngoại thất kể cả khu vực ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp, ban công và các khu vực yêu cầu độ rộng của ron lớn

Hướng dẫn

Các sản phẩm liên quan