weberdry bit WAS Sản phẩm mới

Weber

Mô tả sản phẩm: webedry bit WAS là vữa khô gốc xi măng có chứa các chất phụ gia đặc biệt tạo thành chất kết dính, dùng để cố định tấm màng chống thấm webedry bit WA

Đóng gói: 25kg / Bao

Màu sắc: Màu xám

VỮA KẾT DÍNH cho tấm màng chống thấm weberdry bit WA

Khuyến khích sử dụng giải pháp đầy đủ của weberdry bit WA và weberdry bit WAS để đạt được độ bám dính cao nhất.

Các sản phẩm liên quan