Lọc theo

209 kết quả tìm kiếm "Tất cả"

Sản phẩm & Hệ thống sản phẩm - 54 results

Vấn đề & Giải pháp - 26 results

Bài viết - 22 results

DonateChaingrai1.jpeg

[WEBER THÁI LAN] 18-6-2014 WEBER TẶNG KEO DÁN GẠCH TRỊ GIÁ 100.000 BAHT CHO TỈNH CHIANGRAI

Trận động đất 6,3 độ Richter tại tỉnh Chiang Rai vào ngày 05 tháng năm 2014 đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho các vùng trong thành phố như quận Mae Aw, quận Phan, tỉnh Chiang Rai và vùng lân cận.

panel_dabos_w.jpg

[WEBER THÁI LAN] 28-8-2014 SAINT-GOBAIN WEBER THÁI LAN ĐÃ ỦNG HỘ SẢN PHẨM WEBER CHO TỔ CHỨC PHRA DABOS

Dự án này là một sự hợp tác giữa Cục phát triển kỹ năng, Bộ Lao động; Tổ chức Phra Dabos Foundation và một số các công ty, tổ chức cá nhân khác.

Videos - 73 results

Dự án tiêu biểu - 34 results