DỰ ÁN KHU NGHĨ DƯỠNG IDYLLIC - THÁI LAN

Sản phẩm vữa chống thấm được sử dụng cho dự án này là loại chuyên dùng để tránh các tổn thất do sự cố rò rỉ nước  

Dự án khu nghỉ dưỡng iDYLLIC đã lựa chọn sử dụng  Sản phẩm vữa chống thấm siêu dẻo: weber.dry seal