Weber Academy

Saint-Gobain Weber Group is a global leader in the field of research and manufacture of mortar, glues, tile-fixing in the construction sector.

Weber is available in over 54 countries with a network of more than 200 factories around the world.

Every user, from contractors, construction companies, investors to consumers, has been trusting and using Weber products for 114 years. This is the most convincing evidence for Weber's international quality, and its commitment to the environment.

Weber đạt Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu - European Norm (EN) và Hệ thống tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)

  •  Tất cả sản phẩm Keo dán gạch/Đá Weber đều đạt Chứng chỉ EN và TCVN phù hợp với Hệ tiêu chuẩn EN 12004:2001 và TCVN 7899
  • Tất cả sản phẩm Keo chà ron/Keo chít mạch Weber đều đạt được Chứng chỉ EN và TCVN phù hợp với Hệ tiêu chuẩn EN 13888: 2002 và TCVN 7899.

 

Weber đạt chứng nhận Nhà máy đạt chuẩn Quốc tế - World Class Manufacturing

  • Tiêu chuẩn WCM là tiêu chuẩn mang tầm quốc tế. Tiêu chuẩn này được đánh giá rất nghiêm ngặt bởi một nhóm các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trên phạm vi quốc tế có tên là LEAN INSTITUE tại Pháp.
  • Chứng nhận WCM được áp dụng cho toàn bộ 67 công ty Saint Gobain trên toàn thế giới. Điều đó mang ý nghĩa là tất cả các khách hàng đều được sử dụng sản phẩm đồng nhất về mặt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

Weber đạt chứng nhận Tiêu Chuẩn OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems)

  • OHSAS - viết tắt của Hệ thống Quản lý Sức Khỏe và An Toàn trong lao động - là 1 tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn nhằm ngăn ngừa tai nạn và bệnh tật cho người lao động dựa trên những quy định và luật liên quan.
  • Ngoài việc quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của người lạo động, Saint-Gobain Weber luôn khuyến khích mọi nhân viên có thái độ quan tâm đến an toàn lao động.

 

Weber đạt chứng nhận tiêu chuẩn Low VOCs - Sản phẩm an toàn cho người sử dụng

Weber đạt chứng nhận tiêu chuẩn Low VOCs

Toàn bộ sản phẩm của Weber đều vượt qua kiểm nghiệm Low VOCs của Viện nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Thái Lan. 

Việc đạt được Chứng chỉ này khẳng định rằng tất cả sản phẩm của Weber hoàn toàn an toàn cho người tiêu dùng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.