Weber Academy

Saint-Gobain Weber Group is a global leader in the field of research and manufacture of mortar, glues, tile-fixing in the construction sector.

Weber is available in over 54 countries with a network of more than 200 factories around the world.

Every user, from contractors, construction companies, investors to consumers, has been trusting and using Weber products for 114 years. This is the most convincing evidence for Weber's international quality, and its commitment to the environment.

Weber đạt Hệ tiêu chuẩn Châu Âu - European Norm

 • Có nhiều chuẩn thử nghiệm chất lượng đối với Keo dán gạch và Keo chà ron. Hệ tiêu chuẩn Châu Âu (EN) là một trong những chuẩn chất lượng có lịch sử lâu đời và mang tính toàn cầu về Keo dán gạch/Đá và Keo chà ron/Keo chít mạch.
 • Tất cả các sản phẩm Keo dán gạch/Đá của Weber đều đạt Chứng chỉ EN phù hợp với Hệ tiêu chuẩn EN 12004:2001.
 • Mọi sản phẩm Keo chà ron/Keo chít mạch của Weber đều đạt Chứng chỉ EN phù hợp với Hệ tiêu chuẩn EN 13888:2002.
 • Weber liên tục duy trì và phát triển chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn EN trên toàn thế giới.

Weber đạt chứng nhận Nhà máy đạt chuẩn Quốc tế - World Class Manufacturing

 • Tiêu chuẩn WCM là tiêu chuẩn mang tầm quốc tế. Tiêu chuẩn này được đánh giá rất nghiêm ngặt bởi một nhóm các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trên phạm vi quốc tế có tên là LEAN INSTITUE tại Pháp.
 • Chứng nhận WCM được áp dụng cho toàn bộ 64 công ty Saint Gobain trên toàn thế giới. Điều đó mang ý nghĩa là tất cả các khách hàng đều được sử dụng sản phẩm đồng nhất về mặt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • WCM cũng cho thấy sự nhất quán của Weber từ chiến lược kinh doanh cho đến hệ thống sản xuất và quản trị dựa trên 4 nhân tố chính: chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, chi phí vận chuyển, và sự thỏa mãn của khách hàng.
 • Những cam kết của Weber mang lại cho cộng đồng từ việc áp dụng Tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 như sau:
  • (a) Giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường (ví dụ: nguồn nước, không khí, thổ nhưỡng..) trong quá trình sản xuất.
  • (b) Tuân thủ theo luật, quy định, và những đòi hỏi liên quan về môi trường
  • (c) Liên tục cải thiện những vấn đề nêu trên.

 

Weber đạt chứng nhận Tiêu Chuẩn OHSAS18001 OHSAS18001 (Occupational Health and Safety Management Systems)

 • OHSAS - viết tắt của Hệ thống Quản lý Sức Khỏe và An Toàn trong lao động - là 1 tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn nhằm ngăn ngừa tai nạn và bệnh tật cho người lao động dựa trên những quy định và luật liên quan.
 • Ngoài việc quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của người lạo động, Saint-Gobain Weber luôn khuyến khích mọi nhân viên có thái độ quan tâm đến an toàn lao động.

 

Weber đạt chứng nhận tiêu chuẩn Low VOCs

Weber đạt chứng nhận tiêu chuẩn Low VOCs

Toàn bộ sản phẩm của Weber đều vượt qua kiểm nghiệm Low VOCs của Viện nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Thái Lan. 

Việc đạt được Chứng chỉ này khẳng định rằng tất cả sản phẩm của Weber hoàn toàn an toàn cho người tiêu dùng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.