PROTECT TILING AREAS AND GROUTED JOINTS FROM EFFLORESCENCE

Problems of white stain, salt stain, limewater stain, and rusty stain on tiles and grouted joints are normally found on external areas where being covered with granite, marble, or natural stone. Places where these stains are likely to occur are like fountain, big sign of the buildings or hotels, and the places where there is the overflow of water.

Common issues and queries you can face

Nguyên nhân của hiện tượng nở hoa

Lượng muối hòa tan còn lại sau khi phản ứng thủy hóa giữa xi măng và nước xảy ra sẽ len lỏi ra ngoài thông qua các lỗ rỗng trên bề mặt vật liệu và tiếp tục phản ứng với khí CO2 có trong không khí tạo thành hợp chất CaCO3 đọng lại trên bề mặt gạch hoặc keo chà ron. Nước ngầm mang theo tạp chất sẽ thấm xuyên qua các lỗ rỗng của cấu kiện và tiếp tục xuyên qua các lớp vật liệu bao phủ.

Các yếu tố gây ra hiện tượng nở hoa

- Xi măng pooclăng nguyên chất - Lớp nền/bề mặt bằng xi măng có nhiều lỗ rỗng - Độ ẩm và nhiệt độ môi trường - Nước chứa muối - Nước ngầm hoặc nguồn nước gần các khu vực làm nông nghiệp

Giải pháp

1. Khi tiến hành lát gạch ở khu vực ngoài trời hay các khu vực bị ẩm ướt, Weber khuyến cáo:

 • Weber

  Sử dụng keo dán gạch weber.tai no stain với tính năng phòng chống hiện tượng nở hoa

 • weber.color no stain

  Sử dụng keo chà ron weber.color no stain với tính năng phòng chống hiện tượng nở hoa

2. Khi có hiện tượng nước di chuyển lên trên/đi xuống xuyên qua cấu kiện, và sau đó xuyên qua lớp keo dán gạch, Weber khuyến cáo:

 • Weber

  Sử dụng sản phẩm chống thấm weber.dry tex hoặc vữa chống thấm có độ dẻo cao weber.dry top

 • Weber

  Sử dụng keo dán gạch weber.tai no stain với tính năng phòng chống hiện tượng nở hoa

 • weber.color no stain

  Sử dụng keo chà ron weber.color no stain với tính năng phòng chống hiện tượng nở hoa

Find all our products near you in more than 2000 outlets