GROUTING WHEN BEING USED WITH VERY NARROW JOINTS

Problem of rapidly-wearing-off tile grout. Large-format tiles, granites, and marbles are widely used currently and home owners would like to have their tiles being laid edge to edge for being visible as edge-joint free, which makes the joints becoming very narrow.

Common issues and queries you can face

Nguyên nhân nào làm cho ron bị bong tróc? -> Sử dụng keo chà ron thông thường: Các loại keo chà ron thông thường không có khả năng trám đầy các đường ron siêu nhỏ, và chủ nhà cũng như thợ lát gạch không biết về điều này. Cho nên sau khi chà ron bằng các loại keo thông thường, nó sẽ bị bong ra nhanh chóng trong một thời gian ngắn.

2. So sánh việc sử dụng các loại keo chà ron chuyên dụng cho đường ron siêu nhỏ: Kết quả thử nghiệm việc sử dụng keo chà ron weber.color slim và keo chà ron khác cho đường ron siêu nhỏ: 2.1 weber.color slim: dễ dàng thấm sâu và trám đầy các kẻ ron siêu nhỏ. (Hình 1) 2.2 weber.color slim: không bị chảy khi chà ron trên tường, giúp việc thi công trở nên nhanh chóng và tiện lợi. (Hình 2) 2.3 weber.color slim: sử dụng trong 30 phút mà keo không bị khô. (Hình 3) *Lưu ý: Các kết quả trên được tiến hành trong phòng thí nghiệm. Kết quả sẽ có sai lệch khi thi công ngoài thực tế do điều kiện thi công và cách áp dụng khác nhau.

Dữ liệu so sánh: Weber.color slim không chỉ đơn giản là keo chà ron dành cho các đường ron siêu nhỏ mà còn là sản phẩm cung cấp thêm nhiều tính năng vượt bậc so với các loại keo chà ron khác

ĐỊNH MỨC TIÊU THỤ: Tiết kiệm chi phí và hiệu quả trên từng m2. Khối lượng tiêu thụ thực tế dựa trên kích thước và chiều sâu loại gạch sử dụng, ví dụ xem bảng bên dưới Lưu ý: diện tích chà ron của bảng trên mang tính lý thuyết. Diện tích chà ron thực tế sẽ có sai lệch so với bảng tính, phụ thuộc vào điều kiện thi công tại công trường