TILING IN SWIMMING POOL, SPA, SAUNA

Swimming pool, spa and sauna are the ultimate wet areas for tiling. It is very important to specify the appropriate products to achieve a durable installation. Once filled, it is not easy to make significant repairs without taking them out of service for long periods.

Common issues and queries you can face

ốp lát gạch mosaic cho hồ bơi ốp lát gạch mosaic cho hồ bơi công cộng

1. Nước thấm qua các kẽ ron

Do thường xuyên phải ngâm trong nước cho nên đường ron cần phải đảm bảo không bị ảnh hưởng của nước.

Trong hồ bơi nước sẽ thấm dần qua các kẻ ron. Các đường ron bằng xi măng là chất liệu có nhiều lỗ rỗng và nước sẽ dễ thấm qua. Thậm chí khi chà ron bằng keo epoxy, cũng không có gì đảm bảo các kẻ ron được trám kín.

Vì vậy, cường độ bám dính của keo dán cần phải đảm bảo. Đồng thời, hồ bơi cần phải có lớp chống thấm bên dưới lớp gạch.

Gạch mosaic hồ bơi - ốp sao cho đúng ôp gạch mosaic - thay đổi do nhiệt độ

Thay đổi của mực nước do nhiệt độ thay đổi

Trong hồ bơi nước sẽ thấm dần qua các kẻ ron. Các đường ron bằng xi măng là chất liệu có nhiều lỗ rổng và nước sẽ dễ thấm qua. Thậm chí khi chà ron bằng keo epoxy, cũng không có gì đảm bảo các kẻ ron được trám kín

gạch mosaic hồ bơi - ảnh hưởng hóa chất

Ảnh hưởng của hóa chất trong hồ bơi

Hóa chất trong hồ bơi có xu hướng bào mòn kẻ ron gốc xi măng Mặc dù lượng hóa chất cho vào chỉ là một lượng nhỏ nhưng sản phẩm chà ron cần phải đảm bảo kháng được hóa chất và đó là yếu tố quan trọng đảm bảo độ bền của sản phẩm khi tiến hành chà ron

Những vấn đề thường gặp

- Khi lựa chọn sản phẩm keo dán gạch và keo chà ron không phù hợp với khu vực hồ bơi, các đường ron sẽ bị các hóa chất trong hồ bơi tác động làm ảnh hưởng đến cấu kiện - Nước sẽ tiếp tục thấm vào lớp keo dán gạch, làm giảm chất lượng của keo dán dẫn đến gạch bị bong tróc khỏi cấu kiện hồ bơi