KEO TRÁM WEBER

Keo trám Weber - Bám dính tốt - Đàn hồi cao - Bền vượt trội

Keo trám gốc ACRYLIC

Keo trám gốc ACID

Keo trám gốc SILICON trung tính

Keo trám gốc POLYURETHANE

Sản phẩm bán chạy nhất