Carrefour Hypermarket

Most of floorings in Carrefour are ceramic tiles.  Due to the differences in areas usage, Carrefour has then specified materials for tiling according to each application.

  • Khu vực mua hàng
  • Lối đi           
Vì đây là những khu vực có mật độ lưu thông cao, nên sản phẩm cần phải có độ dẻo/ biến dạng cao để hỗ trợ cho khu vực này. CARREFOUR đã sử dụng: Keo dán gạch siêu dẻo: weber.tai.flex  Keo chà ron siêu dẻo: weber.color outside
  • Kho lạnh
  • Khu vực ẩm ướt
  • Khu vực canteen và chế biến thức ăn
  •          
Đây là những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước và chất tẩy rửa nên sản phẩm sử dụng phải kháng lại được bụi bẩn và nhiễm khuẩn. CARREFOUR đã sử dụng: Keo dán gạch siêu dẻo: weber.tai flex  Keo chà ron: weber.color poxy – keo chà ron có thành phần epoxy có độ đặc chắc cao và kháng lại các hóa chất tẩy rửa.