BỆNH VIỆN SRI-NAKARIN

Vì sản phẩm dùng để chà ron cho tường ngoại thất tòa nhà cao tầng nên phải làm sao để tránh trường hợp gây ra sự cố thương tích do sự cố đường ron gãy vỡ rơi xuống.

Bệnh viện Sri-Nakarin đã chọn lựa: 
Các sản phẩm dùng để dán gạch trên tường ngoại thất:
Keo chà ron: weber.color outside – keo chà ron siêu dẻo