TIẾN BỘ SÁNG TẠO TRONG KỸ THUẬT IN ẤN 3D TẠI SAINT-GOBAIN WEBER

Weber

Vừa qua, tờ báo The Bridge đã đưa tin về một số tiến bộ trong kỹ thuật in ấn 3D bằng bê tông qua sự hợp tác giữa Saint-Gobain Weber và Đại học Kỹ thuật Eindhoven (Netherland). Đây là một bước phát triển rất đáng kể của Saint-gobain Weber.

Tại Hà Lan, Saint-Gobain Weber đã làm việc với Đại học Kỹ thuật Eindhoven, chuyên về khoa học kỹ thuật và công nghệ để cùng phát triển một loại vữa mới cho kỹ thuật in ấn 3D hạn chế thải chất thải ra môi trường.

Theo kỹ thuật in ấn 3D này, các hình dạng phức tạp sẽ được tạo từ nhiều lớp và cho nhiều ứng dụng khổng lồ. Kỹ thuật này đã được trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh Công nghiệp và Sản xuất Toàn cầu tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) hồi tháng 3 2016. Để tìm hiểu thêm, hãy xem video dưới đây.