[WEBER PHÁP] SAINT-GOBAIN WEBER ĐẠT GIẢI VÀNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TROPHEÉS ACTIONCO 2014

Weber

Chương trình khách hàng thân thiết của Saint-Gobain Weber (Pháp), cộng tác với tập đoàn Edenred đã đạt giải nhất trong chương trình Trophées ActionCo 2014

 

Chương trình khách hàng thân thiết  của Saint-Gobain Weber (Pháp), cộng tác với tập đoàn Edenred  đã đạt giải nhất trong chương trình ActionCo Awards’ Network Management (Trophées ActionCo), được  tổ chức bởi tờ báo điện tử  Action co  của Pháp – trang báo chuyên về các đề tài quản lí, kinh doanh. Với mục tiêu chăm sóc và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Saint-Gobain Weber hợp tác với công ty Edenred để phát triển chương trình “Khách hàng thân thiết”. Qua đó, Weber đã cung cấp cho hơn 1800 khách hàng trọng tâm nhiều lợi ích và dịch vụ chuyên nghiệp nhằm giúp khách hàng xây dựng hoạt động kinh doanh hiệu quả. Kết quả đạt được là 100% khách hàng sau khi tham gia chương trình này đều khẳng định sẽ tiếp tục tham gia hằng năm.