Điều Khoản & Điều Kiện - Weber Chất Lượng Vàng

chất lượng vàng

Chương trình WEBER CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀNG áp dụng đối với các Sản Phẩm được mua hàng tại các cửa hàng đại lý chính thức của Weber và xuất hóa đơn hoặc biên nhận vào/hoặc sau ngày 01 tháng 10 năm 2022 và được sử dụng cho các công trình ốp lát gạch tại Việt Nam. Tính thời điểm hiện tại, WEBER CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀNG không áp dụng cho các công trình bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Thông tin về chương trình Weber Cam Kết - Chất Lượng Vàng

YÊU CẦU THAY THẾ: Phải được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày mua (các) Sản Phẩm

HỒ SƠ YÊU CẦU THAY THẾ được xem là hợp lệ khi có đầy đủ các tài liệu/thông tin bắt buộc sau:

  • Bản sao thể hiện rõ hóa đơn Thuế hoặc Biên Nhận thể hiện thông tin chi tiết về (các) Sản Phẩm được mua từ các cửa hàng đại lý Weber Chính Thức, ngày mua và giá mua đã thanh toán cho (các) Sản Phẩm.

  • Thông tin người liên hệ: Tên/Địa chỉ/Số điện thoại

  • Thông tin chỉ tiết về cửa hàng đại lý nơi mua (các) Sản Phẩm, bao gồm Tên cửa hàng đại lý, Ngày mua và Địa chỉ.

  • Thông tin về các vấn đề gặp phải, bao gồm thông tin chỉ tiết về Sản Phẩm như tên Sản Phẩm, số lượng đã mua, Số LOT sản xuất, ngày sản xuất và khu vực ốp lát bị ảnh hưởng.

  • Ảnh chụp thể hiện rõ khu vực ốp lát bị ảnh hưởng.

Các yêu cầu bồi thường bằng tiền hoặc hình thức khác sẽ không được chấp nhận.

Sau khi Yêu Cầu Thay Thế được đăng ký theo đúng quy trình với các thông tin cần thiết như trên, Yêu Cầu Thay Thế hợp lệ sẽ được xử lý trong vòng 07 ngày làm việc (dự kiến). Trong thời gian này, công ty Saint-Gobain Việt Nam có thể sẽ cử nhân viên đến để đánh giá khu vực ốp lát gạch nhầm xác minh liệu Yêu Cầu Thay Thế có được dựa trên một giao dịch mua bán trung thực (các) Sản Phẩm và nhằm đảm bảo rằng (các) Sản Phẩm và việc sử dụng (các) Sản Phẩm đáp ứng điều kiện cần thiết cho việc áp dụng Chương trình WEBER CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀNG.

Sau khi công ty Saint-Gobain Việt Nam xác nhận về các sai sót và tính hợp lệ của Yêu Cầu Thay Thế, các sản phẩm thay thế sẽ được gửi đến Quý khách từ cùng một cửa hàng đại lý nơi sản phẩm được mua ban đầu trong vòng 07 - 10 ngày làm việc (dự kiến) kể từ ngày xác nhận. Khách hàng có trách nhiệm thu xếp và chịu chi phí vận chuyển sản phẩm được thay thế từ cửa hàng đại lý đến địa điểm thi công.