THÔNG BÁO | V/v Thay đổi nhận diện thương hiệu Weber

Weber

THÔNG BÁO: Đổi mới nhận diện thương hiệu Weber bắt đầu từ tháng 09 năm 2023

Bộ nhận diện mới sẽ được liên tục cập nhật trên toàn bộ hệ thống bao gồm:

  • Toàn bộ các kênh truyền thông thuộc tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam & thương hiệu Weber (website, mạng xã hội, các ấn phẩm truyền thông,...).
  • Nhận diện trên các kênh phân phối, hệ thống cửa hàng thuộc thương hiệu Weber (biển bảng, các ấn phẩm quảng cáo trên kênh,...).
  • Nhận diện trên sản phẩm của thương hiệu Weber (bao bì đóng gói, nhãn sản phẩm, ấn phẩm tài liệu,...).