Weber

Bảng màu

Weber cung cấp đa dạng màu sắc cho các dòng sản phẩm keo dán gạch, keo chà ron/chít mạch, ...

Tham khảo bảng màu của các sản phẩm dưới đây.

Lưu ý: Màu sắc này chỉ mang tính tham khảo so với màu ron thực tế trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.