DỰ ÁN AQUA VILLA

AQUA là 1 dự án nhà villa nhận được giải thưởng thiết kế toàn cầu (giải thưởng ASIA PACIFIC PROPERTY) trong đó có sử dụng vật liệu cao cấp và nhập từ nước ngoài. Dự án này đã sử dụng sản phẩm keo chà ron Weber đúng theo giải pháp và quy chuẩn cho từng khu vực khác nhau.

1. Sản phẩm Weber cho khu vực hồ bơi.
Keo dán gạch độ bền cao: weber.color HR

2. Nội thất và nhà tắm
Vữa dán gạch chống nấm mốc: weber.color power