Giải Pháp Thi Công Ốp Lát Gạch Cho Khu Vực Chuyên Dụng

Tùy theo các loại gạch ốp lát, khu vực, điều kiện thi công... Weber cung cấp các gói giải pháp ốp lát tương ứng; bao gồm: Gói cơ bản, gói nâng cao, gói chuyên dụng Weber, gói chuyên dụng Weber cao cấp.

* Gói cơ bản: Độ bám dính ở mức cơ bản, phù hợp cho một số loại gạch cơ bản như gạch bông, gạch men/ceramics... với một số tính năng cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công của các khu vực.

* Gói nâng cao: Đây là gói cho độ bám dính cao hơn để phù hợp với điều kiện của các loại vật liệu ốp lát và khu vực ốp lát khó tính hơn.

* Gói chuyên dụng Weber: Đây là gói giải pháp Weber khuyến nghị sử dụng vì độ tối ưu của sản phẩm, giải quyết được tất cả các vấn đề và đặc trưng thi công của từng khu vực chuyên dụng. 

* Gói chuyên dụng Weber cao cấp: Giải pháp đáp ứng được tất cả các vấn đề và yêu cầu thi công như trên và hoàn hảo hơn.