KHU BIỆT THỰ RESORT NGHỈ DƯỠNG CHA-AM LONG BEACH

Do trong hồ bơi  thường phải sử dụng các hóa chất như chất tẩy rửa và chlo, công ty xây dựng Teka Construction phải sử dụng các sản phẩm đặc biêt dành riêng cho khu vực hồ bơi.

Công trình này đã sử dụng:
Keo dán gạch: weber.tai gres, sản phẩm keo dán gạch chuyên dùng cho hồ bơi.
Keo chà ron: weber.color HR, sản phẩm keo chà ron chuyên dùng cho hồ bơi.