NGÔI CHÙA CỦA ĐỀN TRI THOSTHEP

Đền chùa thường phải chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt và có vật liệu trang trí là gạch mosaic , do đó keo dán gạch được sử dụng phải có độ kết dính tốt và chịu được những thay đổi thời tiết như mưa axit và nhiệt độ cao.

  • Ốp gạch kính mosaic vàng 
    Đền chùa đã sử dụng: 
    Keo dán gạch và chà ron cao cấp gốc epoxy: weber.color poxy màu trắng