SAINT-GOBAIN NẰM TRONG TOP 100 NHÀ SÁNG TẠO NHẤT TOÀN CẦU TRONG BẢY NĂM LIÊN TIẾP

Clarivate Analytics (trước đây thuộc tập đoàn Thomson Reuter *) vừa công bố bảng xếp hạng Top tập đoàn sáng tạo hàng đầu năm 2017. 

          Lần thứ bảy liên tiếp, Saint-Gobain đã được đưa vào Top 100 tập đoàn và tổ chức sáng tạo nhất trên thế giới, dựa trên bốn tiêu chuẩn liên quan đến bằng sáng chế:
· Tổng số bằng sáng chế,
· Số bằng sáng chế được cấp như là một tỷ lệ của lĩnh vực sáng chế,
· Phạm vi toàn cầu của danh mục đầu tư bằng sáng chế,
· Tầm anh hưởng của các bằng sáng chế được đo bằng số lượng tài liệu tham khảo

          Sự công nhận về số lượng, chất lượng và tầm ảnh hưởng của các bằng sáng chế của Saint-gobain là sự công nhận về việc Saint-Gobain luôn đặt mối ưu tiên hàng đầu cho sự cải tiến và Nghiên cứu&Phát triển trong những năm qua. Để liên tục cung cấp cho khách hàng những giải pháp đổi mới và khác biệt, mỗi năm, Saint-gobain đã gửi hơn 450 bằng sáng chế, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu trên thị trường của tập đoàn.

         Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Saint-Gobain được hỗ trợ bởi 3.700 nhân viên, một mạng lưới toàn cầu gồm 8 trung tâm nghiên cứu kinh doanh đa ngành và nhiều đơn vị R&D chuyên dụng với tổng mức đầu tư lên đến 438 triệu euro vào năm 2016. Với hơn 900 dự án R&D đang triển khai, Saint-Gobain có một loạt các cải tiến cho phép tung ra nhiều sản phẩm mới mỗi năm. Một trong số 4 sản phẩm do tập đoàn đang bán hiện tại không tồn tại 5 năm trước.

          Ngoài các dự án R&D cụ thể trong từng hoạt động, Nhóm nhân lực hỗ trợ, thông qua các chương trình cụ thể, với nhiều nỗ lực để giảm phát khí thải các-bon và phát triển chuyên môn cùng với các dự án trong ba lĩnh vực chính:
. Vật liệu và quy trình
· Khoa học xây dựng
· Chuyển đổi kỹ thuật số và công nghệ mới nổi liên quan

Các bài viết khác