DỰ ÁN AQUA VILLA

AQUA là 1 dự án nhà villa nhận được giải thưởng thiết kế toàn cầu (giải thưởng ASIA PACIFIC PROPERTY) trong đó có sử dụng vật liệu xây dựng cao cấp ngoại nhập. Dự án này đã sử dụng sản phẩm keo dán gạch weber đúng theo giải pháp và quy chuẩn cho từng khu vực khác nhau.

 
Sản phẩm Weber ốp lát cho khu vực hồ bơi. Sản phẩm keo dán gạch được sử dụng là: weber.tai gres