HỒ BƠI CỦA KHÁCH SẠN DUSIT LAGUNA

Đối với dự án hồ bơi của khách sạn Dusit Laguna thì sự an toàn của khách hàng là điều kiện hết sức tiên quyết. Khách sạn đã lựa chọn cẩn thận vât liệu chuyên dùng để lát gạch hồ bơi nhằm tránh sự cố gãy vỡ gạch, có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho khách hàng. 

Chủ đầu tư Dusit Laguna đã chọn:
Sản phẩm chống thấm: weber.dry tex - vữa chống thấm 
Keo dán gạch: weber.tai gres – keo dán gạch chuyên dùng cho hồ bơi
Keo chà ron: weber.color poxy  - keo chà ron chuyên dùng cho hồ bơi