[WEBER THÁI LAN] 28-8-2014 SAINT-GOBAIN WEBER THÁI LAN ĐÃ ỦNG HỘ SẢN PHẨM WEBER CHO TỔ CHỨC PHRA DABOS

Dự án này là một sự hợp tác giữa Cục phát triển kỹ năng, Bộ Lao động; Tổ chức Phra Dabos Foundation và một số các công ty, tổ chức cá nhân khác.

panel_dabos_w.jpg

Saint-Gobain Weber Thái Lan đã hỗ trợ sản phẩm Weber gồm keo dán gạch, keo chà ron và keo dán gạch nhẹ cho tổ chức Phra Dabos Foundation. Dự án này là một sự hợp tác giữa Cục phát triển kỹ năng, Bộ Lao động; tổ chức Phra Dabos Foundation và một số các công ty, tổ chức cá nhân khác. Ông Terapol Khunmuang - Tổng thanh tra Sở Lao động và ông Chulanont Pradabot - thư ký tổ chức Phra Dabos Foundation là khách mời danh dự trong buổi lễ khai mạc vào ngày 28 tháng 8 năm 2014.