CHÙA WAT BAN RAI Ở THÁI LAN

Chùa Wat Ban Rai đã lựa chọn các sản phẩm chuyên dùng dán gạch và chà ron cho tường ngoại thất để tránh các trường hợp gây ra thương tích do gạch rơi/vỡ. 

Chùa Wat Ban Rai đã sử dụng: Sản phẩm keo dán gạch và keo chà ron chuyên dùng cho tường ngoại thất Keo dán gạch: weber.tai flex – keo dán gạch có độ biến dạng cao chuyên dùng cho tường ngoại thất Keo chà ron: weber.color power – keo chà ron chống nấm mốc  Keo chà ron: weber.color outside – keo chà ron siêu dẻo Keo chà ron: weber.color poxy: keo chà ron gốc epoxy