Wat Ban Rai in Thailand

Wat Ban Rai used products for tiling and grouting on exterior walls have to be specifically designed for this application in order to prevent the injury from the falling tiles.

Chùa Wat Ban Rai đã sử dụng: Sản phẩm keo dán gạch và keo chà ron chuyên dùng cho tường ngoại thất Keo dán gạch: weber.tai flex – keo dán gạch có độ biến dạng cao chuyên dùng cho tường ngoại thất Keo chà ron: weber.color power – keo chà ron chống nấm mốc  Keo chà ron: weber.color outside – keo chà ron siêu dẻo Keo chà ron: weber.color poxy: keo chà ron gốc epoxy