webertape BE 14 Sản phẩm mới

Release date
P_tape_be14 - băng gia cố chống thấm cho khu vực nhà tắm

webertape BE14 là băng gia cố chống thấm được sử dụng cùng với sản phẩm chống thấm Weber chống thấm cho các mạch ngừng, đường biên và vết nứt của:

  • Các vật liệu khác nhau
  • Sàn và sàn
  • Tường và tường
  • Sàn và tường
  • Vật liệu cấu tạo webertape BE14 là thích hợp cho khu vực có nhiều lưu thông

Hướng dẫn

Giải pháp kỹ thuật

webertape BE 14 related products