weberdry seal pro

Weber

Sản phẩm chống thấm Siêu đàn hồi weberdry seal pro

Phạm vi ứng dụng:

  • Sử dụng cho tường ngoại thất với bề mặt nền là bê tông, vữa tô cần tăng khả năng chống thấm.

Hướng dẫn

weberdry seal pro related products