weberdry seal pro

Weber

Sản phẩm chống thấm Siêu đàn hồi weberdry seal pro

Phạm vi ứng dụng:

Sử dụng cho tường bê tông, gạch nung và không nung cần tăng cường khả năng chống thấm.

Hướng dẫn

weberdry seal pro related products