webershield 320

Release date
Mockup Webershiled

Sản phẩm bảo vệ cấu kiện gốc Epoxy hai thành phần

Ứng dụng: 

  • Sử dụng để làm lớp kháng hóa chất cho bể Xử lý nước thải và bể phốt.
  • Sử dụng để làm lớp lót cho bồn chứa hàng, bể phốt, xe bồn, xà lan, toa xe lửa và bồn chứa trong các ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu.

Hướng dẫn

webershield 320 related products