webershield 320

Weber

Sản phẩm bảo vệ cấu kiện gốc Epoxy hai thành phần webershield 320

Ứng dụng: 

  • Sử dụng để làm lớp kháng hóa chất cho bể Xử lý nước thải và bể phốt.
  • Sử dụng để làm lớp lót cho bồn chứa hàng, bể phốt, xe bồn, xà lan, toa xe lửa và bồn chứa trong các ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu.

Các hệ sản phẩm đi kèm:

  • Hệ sơn phủ tiêu chuẩn: webershield 320, 100μm × 3 lớp, tổng độ dày màng sơn khô (DFT) 300μm
  • Hệ sơn phủ bê tông cũ:
  • Sơn lót thi công trước: Lớp sơn lót nếu cần, 50μm, webershield 320, 125μm × 2 lớp

Tổng DFT 300μm

Hướng dẫn

webershield 320 related products