weberproof HDPE

Weber

Bao bì: 20m x 1m x 1.2mm/cuộn

Màu sắc keo: Màu Trắng

Màng chống thấm tự dính Weberproof HDPE

Công dụng và ưu điểm

 • Chống thấm tất cả các kết cấu bê tông ngầm giúp bảo vệ nền móng bê tông trong điều kiện đất bị ô nhiễm và xâm thực.
 • Chống thấm cho hệ thống giao thông ngầm và tàu điện ngầm.
 • Ngăn chặn khí gas, khí đầm lầy, khí metan rò rỉ dưới nền đất.
 • Tạo thành một lớp màng bám dính hoàn toàn với bê tông sau khi đổ. Chính cơ chế này sẽ ngăn cản sự dịch chuyển ngang của nước.
 • Hiệu suất chống thấm không bị ảnh hưởng bởi độ lún của đất dưới nền móng.
 • Kín nước hoàn toàn tại các vị trí liên kết màng.
 • Ngăn cách hoàn toàn kết cấu với môi trường đất xung quanh.
 • Màu trắng phản xạ lại năng lượng mặt trời tránh tăng nhiệt độ màng.
 • Thi công dễ dàng, tiện dụng, không cần lớp lót hoặc nẹp viền, sử dụng hiệu quả cho các không gian hẹp.
 • Đặc điểm tự gia cố bảo vệ, có thể bắt đầu ngay công tác khác sau khi thi công trải màng.
 • Có khả năng kháng hóa chất cao, hiệu quả chống thấm tốt cho mọi loại đất và nước, bảo vệ kết cấu khỏi Clorua, Sunfat và các điều kiện bất lợi khác của nền đất.

Phạm vi sử dụng

Kết cấu bê tông ngầm của công trình xây dựng
 

Hướng dẫn

weberproof HDPE related products